ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
25.00 KM
1 سال
25.00 KM
1 سال
25.00 KM
1 سال
.net sale!
35.00 KM
1 سال
35.00 KM
1 سال
35.00 KM
1 سال
.biz
40.00 KM
1 سال
40.00 KM
1 سال
40.00 KM
1 سال
.info
45.00 KM
1 سال
45.00 KM
1 سال
45.00 KM
1 سال
.org
35.00 KM
1 سال
35.00 KM
1 سال
35.00 KM
1 سال
.ba
69.00 KM
1 سال
N/A
45.00 KM
1 سال
.art new!
51.00 KM
1 سال
51.00 KM
1 سال
51.00 KM
1 سال
.blog new!
75.00 KM
1 سال
75.00 KM
1 سال
75.00 KM
1 سال
.business
35.00 KM
1 سال
35.00 KM
1 سال
35.00 KM
1 سال
.cloud new!
69.00 KM
1 سال
69.00 KM
1 سال
69.00 KM
1 سال
.club
75.00 KM
1 سال
75.00 KM
1 سال
75.00 KM
1 سال
.de
65.00 KM
1 سال
65.00 KM
1 سال
65.00 KM
1 سال
.eu
45.00 KM
1 سال
45.00 KM
1 سال
45.00 KM
1 سال
.house
75.00 KM
1 سال
75.00 KM
1 سال
75.00 KM
1 سال
.in
49.00 KM
1 سال
49.00 KM
1 سال
49.00 KM
1 سال
.me
80.00 KM
1 سال
80.00 KM
1 سال
80.00 KM
1 سال
.pro
49.00 KM
1 سال
49.00 KM
1 سال
49.00 KM
1 سال
.shop hot!
99.00 KM
1 سال
99.00 KM
1 سال
99.00 KM
1 سال
.solutions
105.00 KM
1 سال
105.00 KM
1 سال
105.00 KM
1 سال
.tv
135.00 KM
1 سال
135.00 KM
1 سال
135.00 KM
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Comodo Trusted Site Seal